May 16, 2022

De Chaochom Huahin | โรงแรมริมทะเลที่ผสานกลิ่นอายไทยโบราณกับยุคสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว

เดอ เจ้าจอม หัวหิน นอกจากจะเป็นสถานที่พักผ่อนที่สวยงามและผสานกลิ่นอายความเป็นไทย กับยุคสมัยใหม่ไว้อย่างลงตัวแล้ว ยังมีเรื่องราวที่พิเศษมากๆ เพราะที่นี่เคยเป็นสถานที่ประทับของเจ้าจอมมารดา โหมด บุนนาค เจ้าจอมมารดาในพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ภายหลังทายาทได้รับมรดกสืบทอดกันมาและก็ยังคงอนุรักษ์สถาปัตยกรรมเดิมไว้ ทั้งโครงสร้างและสไตล์การตกแต่งแบบโคโลเนียล-ไทย อย่างเรือนลูกไม้ และเรือนเมธา ซึ่งมีความโดดเด่น สวยงาม พร้อมทรอดแทรกความรู้สึกอบอุ่นอยู่เล็กๆ เหมาะมากสำหรับครอบครัว หรือ คู่รัก ที่อยากมารีเฟชตัวเองจากความวุ่นวายทั้งปวง …